Acupunctuur: wat & waarom

Oorsprong & evolutie

acupunctuurAcupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China. De oorspronkelijke naam was Zhenjiu wat acupunctuur en moxa betekent. De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek). Moxa wijst op het opwarmen van punten of zones op de huid.

Zhenjiu vormt een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het doel van acupunctuur (en moxa) is ziektes genezen en voorkomen. Het is een energetische geneeskunde waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen Yin en Yang. Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit evenwicht. Yin en Yang kan men best vergelijken met de termen materie en energie van de moderne fysica.

Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de traditionele Westerse geneeskunde, waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de Chinese geneeskunde bij elke klacht steeds naar de volledige mens gekeken. Er wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijdelijke maar vaak een blijvende oplossing.

Het onderzoek in de acupunctuur

Het stellen van een diagnose gebeurt anders dan in de Westerse geneeskunde. Er wordt een energetische balans van de patiënt opgemaakt aan de hand van 4 observatietechnieken: anamnese, polsdiagnose, tongdiagnose en algemene observatie. De gestelde diagnose bepaalt de puntenkeuze alsook welke kruiden er eventueel zullen worden gebruikt.

Anamnese of voorgeschiedenis

Aan de hand van de zgn. 8 diagnostische regels wordt getracht de oorzaak van de kwaal te achterhalen.
Intern of Extern
Yin of Yang
Warm of Koud
Volheid of Leegte
Wie op onderzoek komt, wordt gevraagd zo nauwkeurig mogelijk zijn klachten en het ontstaan ervan te beschrijven. Via een aantal bijkomende vragen over de algemene gezondheidstoestand krijgt de behandelende acupuncturist een goed beeld van de onderliggende problematiek.

Polsdiagnose

Door de polsname krijgt de therapeut een energetisch beeld van het lichaam. De slagader op de pols wordt ingedeeld in 3 plaatsen waar op 3 verschillende diepten de pols gevoeld wordt. De therapeut voelt naar snelheid, regelmaat, diepte, breedte, lengte, amplitude en spanning in de polsslag en krijgt zo een energetisch beeld van het lichaam. Zo heeft ook elk orgaan zijn eigen plaats op de pols waardoor het mogelijk is om een beeld te krijgen van de energetische toestand van de organen.

Tongdiagnose

Hoewel de tongdiagnose wat vreemd kan overkomen, is het een zeer goede, betrouwbare en objectieve observatietechniek. Er wordt gekeken naar vorm, kleur, glans en tongbeslag. Elk orgaan heeft zijn eigen zone op de tong :
Het hart vinden we terug op het tongpuntje, de zone van de longen ligt vooraan, direct na de hartzone.
De toestand van lever en galblaas wordt waargenomen aan de zijkanten van de tong.
De zone van maag en milt bevindt zich in het midden.
Helemaal achteraan de tong situeren zich de zones van de nieren en bekkenorganen (darmen, blaas en genitale organen).
Via de tongdiagnose krijgt de therapeut op een eenvoudige manier een goed beeld van iemands interne toestand. Nog een voordeel : je krijgt eindelijk eens de mogelijkheid om ongestraft de tong uit te steken!

Algemene observatie

Traditioneel wordt hier gesproken van de 4 parameters :
Zien.
Voelen.
Horen.
Ruiken.
De meeste mensen nemen de oppervlakkige gezondheidstoestand van hun vrienden automatisch waar : hebben ze wallen onder de ogen, spreken ze met sterke of zwakke stem, hebben ze rimpels op het voorhoofd of rond de mond, enz. Al deze factoren samen kunnen wijzen op verstoringen van de energetische kwaliteit van één of meerdere organen.

GEBRUIKTE TECHNIEKEN

Naalden

Het plaatsen van naalden is de meest gekende techniek. De acupuncturist maakt een keuze uit de meer dan 1000 punten, die elk hun eigen functie hebben bij het herstel van verstoorde energie. Fijne naalden worden ingebracht met de bedoeling de energetische doorstroming te verbeteren, zodat het Yin-Yang evenwicht zich kan herstellen. Om dit effect te bereiken zal de acupuncturist de naald lichtjes bewegen waardoor het lichaam een naaldsensatie kan krijgen (de Chinezen noemen dit Deqi).

Cupping

Deze behandelingstechniek creëert een vacuüm met behulp van glazen bollen. Cupping is o.a. doeltreffend bij nek-, schouder- en rugklachten.

Moxeren

moxaTechniek waarbij het kruid moxa (Artemesia Vulgaris) gebruikt wordt om ingebrachte naalden te verwarmen. Kan ook rechtstreeks op lichaamspunten toegepast worden.

cupping

Tuina

Deze energetische massagetechniek levert o.a. bij kinderen goede resultaten op.

Kruidentherapie

Het gebruik van kruiden ondersteunt het genezingsproces en is vaak zeer nuttig bij zogenaamde "energetische tekorten".

Voedingsadvies

Een uitgebalanceerd voedingspatroon is zeer belangrijk voor het ondersteunen of ontlasten van bepaalde organen. Met relatief weinig moeite kan er zo actief aan het genezingsproces meegewerkt worden.

DE BEHANDELING

De behandelingen bij WU XING Lede wijken af van de traditionele acupunctuurbehandelingen.
Dit wil zeggen dat iedere behandeling een anderhalf uur duurt. Iedere patiënt heeft recht op een persoonlijke en totale aanpak van de klacht.

Bij iedere behandeling wordt ook de nadruk gelegd op relaxatie en ontspanning om zo een diepergaande connectie te creëren met het energetische lichaam. Volgens de aard van de klacht worden er ook eventueel andere technieken gebruikt om de oorzaak van het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Andere technieken die een synergie vormen in de behandeling zijn: Guashatherapie, Fasciatherapie, Cranio-Sacraaltherapie, Kleurenpunctuur, Lymfedrainage, Tuinamassage ICM essentiële Oliën.