CRANIO-SACRAALTHERAPIE

Dit is een therapie die ontwikkeld is door de Amerikaanse arts Upledger. Hij ontdekte tijdens een operatie dat het hersenvlies ritmisch bewoog. Men noemt dit het cranio-sacraal ritme.

De schedel beweegt en het hersenvloeistof wordt in een ritmische beweging het ruggemerg ingestuurd. De kleine beweging die dit veroorzaakt, is te voelen in de omgeving van de wervelkolom en deze verplaatst zich via de fascia doorheen het lichaam. Zijn er in het lichaam blokkades of storingen dan wordt deze beweging belemmmerd en veroorzaakt een scala van klachten.

In de cranio-sacraaltherapie wordt de mens als een geheel beschouwd en is het in eerste instantie niet van belang of de oorzaak van de klachten van fysieke of emotionele aard zijn. Het gaat erom dat het herstellend vermogen dusdanig gestimuleerd wordt, dat de innerlijke kracht van de patiënt wordt aangesproken en zo weer in staat is om de aanwezige blokkades te overwinnen. Op die manier kunnen deze jarenlange blokkades doorbroken worden zodat men zich weer lekker in zijn vel gaat voelen.