FASCIATHERAPIE

Achtergrond

Fascia is latijn en betekend bindweefsel. Dit bindweefsel vormt een netwerk, omdat het alle delen van het lichaam omhult en verbindt. Danis Bois ontdekte door waarneming dat het bindweefsel bewoog. Men noemt het “de interne beweging”. Deze interne beweging is overal in ons lichaam aanwezig, zelfs in de ingewanden, bloedvaten, botten, tot in de kleinste cel.

Het is dus een uitdrukking van de levenskracht en vormt de basis van alle levensprocessen. Door in de behandeling het lichaam niet af te dwingen en geen hardhandige technieken toe te passen, maar wel de interne beweging of levenskracht te benaderen, blijkt dat deze de potentie heeft het lichaam te helen. Er ontstaat een grote dieptewerking waardoor de cliënt opnieuw verbonden wordt met zijn vitaliteit. De mens komt op die manier terug in contact met zijn oerkracht. Als therapeut bieden wij ruimte en ontspanning zodat de genezing uit de diepte van de mens zelf kan ontstaan.

Algemeen

De fasciatherapeut heeft door training van zijn eigen waarneming deze innerlijke beweging leren herkennen en kan zo bepalen waar spanning zich ophoopt en op welk niveau dit tot uiting komt. Door zachte aanraking & beweging kan de therapeut samen met de patiënt de innerlijke beweging voelen en daarmee het natuurlijke ritme van de fascia herstellen en vrijmaken van spanning. Het gevoel van eenheid komt terug in het lichaam. Het verankert de aanwezigheid in je lichaam & verdiept de relatie met jezelf.

De Behandeling

Tijdens de behandeling neemt de interne beweging je mee op een reis naar je innerlijke lichaam. In ons huidig dagelijkse leven wordt ons inwendig lichaam nog zelden bewust waargenomen. De levenskracht of de interne beweging kan door zijn diep doordringende vermogen het lichaam op ieder niveau raken en doet dit selectief daar waar het lichaam het meest geblokkeerd zit.

Fascia is een therapie die het lichaam bevrijdt van blokkades en die op alle structuren van het lichaam werkt. Bindweefsel, bloedvaten, botweefsel, ingewanden, zenuwstelsel, lymfe, verlost zelfs de bewegingsketens welke de basis van ons dagelijks bewegen vormen. Ook spanningen op celniveau kunnen verholpen worden. De onderlinge samenhang kan uit balans geraken door fysieke, psychische of emotionele spanningen. De fasciatherapeut benadert je als mens in zijn totaliteit en herstelt het dynamisch evenwicht. Het helpt je om terug in contact te komen met je interne kracht, de basis van je vitaliteit en veerkracht.

Fascia versterkt de waarneming en vergroot ze uit. Hierdoor ontstaat er een bewust waarnemen van de effecten van de behandeling door de gevoeligheid aanzienlijk te verhogen. Zo voelt de patiënt zijn lichaam bewegingen uitvoeren terwijl men in rust op de behandeltafel ligt. De ervaringen zijn verschillend. Algemeen ontstaat er een diepe ontspanning, gevoel van warmte, gevoel van eenheid.
Het is een ervaringsgerichte therapie waarbij het lichaam niet alleen wordt verlost van blokkades maar waar de bewuste waarneming hiervan tot nieuwe inzichten kan leiden. Hierdoor wordt de patiënt door de behandeling geraakt en leert men om voelen, denken en handelen terug in harmonie te brengen. Zo gaat iemand zijn gedachten instellen op wat men voelt en hierna handelen. De mens leert opnieuw handelen vanuit zijn innerlijk voelen in plaats van uit angst. Het denken wordt in dienst gesteld van het voelen en de creativiteit & het aanpassingsvermogen keert terug.

Conclusie

Fascia brengt je direct in contact met je LEVENSKRACHT. Dit opent de mogelijkheid om te leven vanuit je ervaringen. Zo brengt het je dichter bij het NU en de ervaring dat je werkelijke identiteit geen persoonlijk centrum heeft, maar het LEVEN zelf is.